Samhällsekonomi

Övningen är skapad 2018-01-17 av anjoh_01. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • BNP per capita allt ett land har tjänat på varor och tjänster uppdelat på befolkningssiffran
 • ränta Avgift banker tar vid lån, det vi betalar extra när vi lånar
 • WTO En särskild handelsorganisation, hjälper till att lösa ekonomiska problem, GATTs stöd
 • tjänster frisör, biltvätt, olika typer av SERVICE
 • export säljer varor till andra länder export
 • frihandel FRI HANDEL mellan länder, utan tullar...
 • marknadspris Ett PRIS som bildas på en MARKNAD.. pris som erbjuds av marknaden..
 • jämnställdhet kvinnor/män, alla har samma värde och möjligheter..
 • socioekonomisk indelning av människors status beroende på arbete, utbildning, inkomst osv. (läkare - städare..)
 • moms skatt på en vara man köper. står på kvittot
 • utbud hur stort ***** det är på en vara beror på hur mycket det finns av den..
 • tull en kontroll, avgift (handelshinder)
 • budgetunderskott när staten måste låna pengar vid brist på dem
 • depression en kraftig lågkonjunktur med mycket hög arbetslöshet
 • realkapital hjälpmedel som hjälper till med kapitalet (maskiner..)
 • privata sektor privat ägda företag (Wienerbageriet, Hemmakväll)
 • Oligopol ett fåtal företag tillverkar något, finns inte mycket konkurrens
 • råvara det man tillverkar saker av
 • fri konkurrens när alla får va med och tävla om kunderna -tävlingen är FRI
 • riksbanken statens bank, högsta banken i Sverige, huvudbanken..
 • socialt skyddsnät hjälp, om man behöver kan man få bidrag, om man är arbetslös.. ett n*t som skyddar
 • offentlig sektor företag som ägs utav staten, landstig eller kommun (SJ)
 • Välfärdssamhälle ett samhälle med fri sjukvård, bidrag, skola osv.. ett samhälle där folket mår väl.
 • pension 65+ ..
 • arbetskraft personer som sköter om maskiner, jobbar..
 • depression en kraftig lågkonjunktur med mycket hög arbetslöshet
 • skatt en del av lönen som går till staten, (30%)
 • lågkonjunktur när ekonomin går dåligt, hög arbetslöshet, efterfrågan är liten..
 • inkomst det man tjänar, får in inkomst
 • budget en plan, förteckning över sina inkomster och utgifter
 • hushållning hur vi använder det vi har på bästa sätt
 • handelshinder något som försvårar handeln, ingen frihandel, brukar ofta va tullar vid h***********r
 • nettoinkomst lönen efter man dragit av skatten, bidrag osv.
 • högkonjunktur när ekonomin går bra, låg arbetslöshet, efterfrågan på saker är hög
 • budgetunderskott när staten måste låna pengar vid brist på dem
 • realkapital hjälpmedel som hjälper till med kapitalet (maskiner..)
 • inflation riset höjs på saker. (Tyskland under ww2..)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samhallsekonomi.7944300.html

Dela