samhäll

Övningen är skapad 2015-11-25 av mohammed98a. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • orubbliga rättigheter de kan inte ta bort rättigheter utan regeringsformen
 • övriga fri- och rättigheter kan ändras genom vanligt riksdagbeslut
 • interpellation en fråga som används för att kontrollera regeringen
 • statsförvaltning ett lands ämbetverk och myndigheter
 • parlamentarism innebär att en regering inte kan bildas eller sitta kvar i regeringsställning om en majoritet i parlamentet är emot det.
 • misstroendeförklaring när riksdagen vill blu av med en statråd
 • konstitutionsutskottet granskar regeringen och ser till at de följer reglarna
 • utskott är en mindre del av en beslutande församling med en särskild uppgift
 • partimotion förlag undertecknad av partiledaren eller gruppledaren
 • kommittémotion av partiets ledamöter i ett riksdagsutskott
 • kammaren där man håller debatter i riksdagshuset
 • departement en del av Regeringskansliet
 • generaldirektör chefen för förvaltningsmyndigheterna
 • bernadotte kungens stamm
 • Statschefen kungen
 • Justitieombudsmän Tar emot klagomål ifrån allmänheten och utreder de som e fel, de kan pricka.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samhall.5431260.html

Dela