Samhäll social & global förändring

Övningen är skapad 2019-11-25 av vendelasaffour. Antal frågor: 10.




Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Vad är social reflexivitet? man måste fundera över de val man gör i livet, det var enklare för då det var enformigt
  • Skillnader mellan moderna (industrialiserade, digitaliserade) samhället vs traditionella (bonde) kopplat till social reflexivitet Att träffa någon förr var svårare, man bodde på ett ställe hela livet. Nu kan man flytta var man vill. Förr visste man vad man skulle jobba med, blev bortgift, skaffade barn. Nu måste man tänka hela tiden
  • Varför anses demokratin vara viktig i detta sammanhanget? Olika krav och kan göra sin röst hörd, sprida vilket budskap man vill till vem man vill. Man måste dock vara med källkritisk och reflektera mycket mer idag
  • Exempel på människoskapande risker i dagens samhälle? Ger dessa risker stöd för begreppet risksamhället? Inte så många risker idag, gängkriminalitet. globala uppvärmningen, kärnvapen, koldioxidutsläpp och fabriker, antibiotikaresistenta bakterier.
  • Hur såg risksamhället ut förr? Väldigt stor, våld var mycket vanligare ute på gatorna, dö pga djur osv.
  • Vad menar Ulrich Beck med den andra moderniteten & postmoderna samhället? Vad skiljer sig från "modernitet" och det moderna samhället? Moderna samhället (modernismen började växa fram efter andra världskriget). Postmoderna är det digitaliserade samhället. Det som skiljer sig är tekniken och tekniken påverkar väldigt mycket.
  • Vad menar Beck med att risker och könsrelationer är nära sammanlänkade? Om man går in i ett förhållande så får man räkna med en skilsmässa, det är 50% chans att man skiljer sig. Förr så höll äktenskapen men idag så går man ofta skilda vägar. Kvinnan bär fortfarande barnen.
  • Ulrich Becks teori om det kosmopolitiska utgår i en kritik av nationalstaten som den viktigaste enheten. Hur såg han på det istället med sin teori om kosmopolitisering? Kosmo.p samhälle innebär att ländernas gränser försvinner och världen får en gemensam regering. Global värld kan lösa globala problem, t.ex miljöproblem, terrorism
  • Vilka fördelar ser Beck med det kosmopolitiska systemet? Globala problem måste lösas genom samarbete.
  • Industrialismen förändrade samhället för gott. Hur gick det till samt vilka blev konsekvenserna? Industr. är maskintillv uppkomst och man kunde använda ånga och elektricitet istället för människor o djur. En konsekv var att samhällstyper som dominerat under hela mänskligheten förändrades.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samhall-social-global-forandring.9475745.html

Dela