Salter

Övningen är skapad 2020-11-13 av majaolofssonnn. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • NaCl Natriumklorid
 • KCl Kaliumklorid
 • CaCl₂ Kalciumklorid
 • CaO Kalciumoxid
 • NaNO₃ Natriumnitrat
 • KNO₃ Kaliumnitrat (-salpeter)
 • Na₃PO₄ Natriumfosfat
 • CaCO₃ Kalciumkarbonat
 • CaSO₄ Kalciumsulfat
 • NaHCO₃ Natriumvätekarbonat
 • Na₂CO₃ Natriumkarbonat
 • NH₄HCO₃ Ammoniumvätekarbonat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/salter.10126772.html

Dela