S1 text 7

Övningen är skapad 2018-06-18 av englanninopettaja. Antal frågor: 78.
Välj frågor (78)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • exotic eksoottinen
 • choose, chose, chosen valita
 • in the future tulevaisuudessa
 • take a test tehdä koe
 • official virallinen
 • Secondary School Entrance Examination yläkoulun pääsykoe
 • secondary school yläkoulu
 • result tulos
 • determine määrittää
 • subject kouluaine
 • later on myöhemmin
 • would you choose valitsisitko
 • was established perustettiin (passiivi)
 • at first ensin, aluksi
 • has welcomed on toivottanut (perfekti)
 • both - and sekä - että
 • since -sta, -stä, jostakin asti, saakka (prepositio)
 • science luonnontieteet
 • physical education, PE liikunta
 • academic akateeminen, tieteellinen
 • social studies yhteiskuntaoppi
 • religious & moral education uskonto- ja moraalikasvatus
 • computer science tietojenkäsittely
 • after-school activities iltapäivätoiminta
 • work on kehittää
 • social skills sosiaaliset taidot
 • practise harjoitella
 • speaking skills puhetaidot
 • the Interact Club vuorovaikutuskerho
 • the Literary & Debating Society kirjallisuus- ja väittelyseura
 • the Drama Club näytelmäkerho
 • the Foreign Languages Club vieraiden kielten kerho
 • house tupa
 • group ryhmä
 • have been on ollut (perfekti)
 • each jokainen, kukin
 • become, became, become tulla joksikin
 • rule sääntö
 • must täytyä
 • dress pukeutua
 • in a certain way tietyllä tavalla
 • wear, wore, worn pitää yllä, käyttää
 • school uniform koulupuku
 • gym shoes lenkkitossut
 • pair of earrings korvakorut
 • jewellery korut
 • make-up meikki
 • nail varnish kynsilakka
 • has been open on ollut auki
 • principal rehtori
 • job related työhön liittyvä
 • information technology, IT tietotekniikka
 • small business management pienyrityksen johtaminen
 • clothing and textiles vaatetus- ja tekstiiliala
 • electronics elektroniikka
 • carpentry puusepäntyö
 • metalwork metallityö
 • dancing tanssi
 • musical skills musiikkitaidot
 • choir kuoro
 • the Steel Orchestra lyömäsoitinorkesteri
 • activity toiminta
 • loyal lojaali, uskollinen
 • take part in ottaa osaa johonkin, osallistua
 • competition kilpailu
 • between välillä, välissä (prepositio)
 • cricket kriketti
 • athletics yleisurheilu
 • gold kulta
 • obey totella
 • clean puhdas
 • bring, brought, brought tuoda
 • mobile phone matkapuhelin, kännykkä
 • other toinen, muu
 • electronic equipment elektroninen laite
 • stand, stood, stood up nousta seisomaan
 • guest vieras
 • enter astua sisään

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/s1-text-7.8278263.html

Dela