S-koreanska siffrorna 100-1000

Övningen är skapad 2012-09-28 av DoubleM. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • 100
  • 이백일 201
  • 삼백십이 312
  • 사백이십삼 423
  • 오백삼십사 534
  • 육백사십오 645
  • 칠백오십육 756
  • 팔백육십칠 867
  • 구백칠십팔 978
  • 1000

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/s-koreanska-siffrorna-100-1000.2115034.html

Dela