Annonser


s. 86-87, Bovresne

Övningen är skapad 2018-02-20 av VanjaKant. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Bovresne I affären
 • Åesiestäjja Köpman
 • Åestije Kund
 • Åestedh Köpa
 • Lästoe Lista
 • Daesnie Här
 • Tjåådtje Det står
 • Tjahta Kilo
 • Paahke Paket
 • Sijhth maam akt vielie? Vill du ha något mer?
 • Daelie nuekies Nu är det nog
 • Guedteme-voessh Påsar
 • Datne daarpesjh Du behöver
 • Manne daarpesjem Jag behöver
 • Kråvnoeh Kronor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/s-86-87-bovresne.8065871.html

Dela