S(이)나 S

Övningen är skapad 2013-10-12 av DoubleM. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • (Vad sägs om fredag eller lördag?) 금요일 이나 토요일은 어때요?
  • (Jag skulle vilja ha cola eller juice) 콜라 주스를 주세요
  • 버스나 지하철을 타고 가요 Jag åker med buss eller tunnelbana
  • 오월 삼십일이나 유월 사일에 만날까요? Vad sägs om att mötas antingen 30 maj eller 4 juni?
  • (Läser du en tidning eller bok?) 신문 이나 책을 읽어요?
  • 그럼 토요일이나 일요일에 영화관에 갈까요? Men ska vi gå på bio på lördag eller söndag?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/s---s.3140344.html

Dela