rythngf

Övningen är skapad 2016-05-11 av mskalviz. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abacus kulram
 • arithmetic räknande
 • calculate beräkna
 • sums matematikuppgifter
 • several åtskilliga
 • advanced avancerad
 • code chiffer
 • shortened förkortade
 • amount mängd
 • firm företag
 • employee anställd
 • tiny jättesmå
 • sliver platta
 • silicon kisel
 • switch brytare
 • current sreöm
 • command kommando
 • instruktion store lagra
 • Department of Defence Försvarsdepartementet
 • driveway uppfartw

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/rythngf.6191968.html

Dela