Ryska ypok 7

Övningen är skapad 2017-11-10 av Helgot. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vacker красивый
 • namn имя
 • middag обед
 • verkligen действительно
 • att berätta рассказать
 • om dig själv о себе
 • att leva, att bo жить
 • först сначала
 • sedan потом
 • так
 • mycket много
 • pengar деньги
 • att älska любить
 • tid время
 • att gå (regelbundet) ходить
 • att läsa читать
 • att lyssna på слушать
 • musik музыка
 • kärlek любовь
 • om kärlek о любви
 • det behövs inte, låt bli не надо
 • välkänd, berömd известный
 • människa человек
 • ofta часто
 • filmhuset дом кино
 • ju же
 • tillsammans вместе
 • ganska довольно
 • industri- индустриальный
 • stad город
 • överallt везде
 • god вкусный
 • låt oss gå! пойдёмте
 • nota счёт
 • oj då! ого
 • inflation инфляция
 • trehundra триста
 • rubel рубль
 • kall холодный
 • alltid всегда

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ryska-ypok-7.7778836.html

Dela