Ryska Idag - Lektion 6

Övningen är skapad 2021-07-08 av axevik. Antal frågor: 121.
Välj frågor (121)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • författare автор
 • allergi аллергия
 • utan без
 • smärta боль
 • ta (ipf) брать
 • ta (pf) взять
 • däribland в том числе
 • vaccination вакцинация
 • vaccinerad вакцинированный
 • vaccinera sig (ipf) вакцинироваться
 • vaccinera sig (pf) завакцинироваться
 • Storbritannien Великобритания
 • sort вид
 • virus вирус
 • smak вкус
 • likväl всё же
 • mötas (ipf) встречаться
 • mötas (pf) встретиться
 • ingå i (ipf) входить
 • ingå i (pf) войти
 • utveckla (ipf) выделять
 • utveckla (pf) выделить
 • hög высокий
 • chef глава
 • huvudvärk головная боль
 • huvud- головной
 • data данные
 • tjugotal двадцатка
 • göra (ipf) делать
 • göra (pf) сделать
 • diarré диарея
 • hemma дома
 • domän домен
 • andning дыхание
 • om, ifall если
 • klaga (ipf) жаловаться
 • klaga (pf) пожаловаться
 • leva жить
 • som har insjuknat заболевший
 • smittas (ipf) заражаться
 • smittas (pf) заразиться
 • smitta заражение
 • skydd защита
 • deklarera (ipf) заявлять
 • deklarera (pf) заявить
 • uppkallad efter имени
 • immun- иммунный
 • indisk индийский
 • infektion инфекция
 • undersökning исследование
 • hosta кашель
 • coronavirus коронавирус
 • lätt лёгкий
 • mikrobiologi микробиология
 • fred, värld мир
 • mutation мутации
 • observeras наблюдаться
 • snuva насморк
 • börja (ipf) начинать
 • börja (pf) начать
 • oavbruten непрерывный
 • ovaccinerad непривитый
 • forskningscentrum НИЦ
 • luktsinne обоняние
 • fara опасность
 • noteras oтмечаться
 • grund- основной
 • särskilt особенно
 • stanna (ipf) оставаться
 • stanna (pf) остаться
 • utredning отслеживаниe
 • patient пациент
 • återinsjuknad переболевший
 • underkastad подверженный
 • minnas помнить
 • i början поначалу
 • förlust потеря
 • vid при
 • vaccination прививка
 • vaccinerad привитый
 • kännetecken признак
 • tillägg приложениe
 • ungefär примерно
 • anledning причина
 • förkylning простуда
 • föregående прошедший
 • uppenbaras (ipf) проявляться
 • uppenbaras (pf) проявиться
 • tidigare ранее
 • spridd распространённый
 • receptorbindande рецепторосвязывающий
 • risk риск
 • (markerar superlativ) самый
 • förvirrad сбивчивый
 • lämna (ipf) сдавать
 • lämna (pf) сдать
 • symptom симптом
 • snarast скорее
 • sänka (ipf) снижать
 • sänka (pf) снизить
 • råda (ipf) советовать
 • råda (pf) посоветовать
 • hänvisning ссылка
 • anses считаться
 • temperatur, feber температура
 • bara только
 • hävda (ipf) утверждать
 • hävda (pf) утвердить
 • utmattning утомляемость
 • lärd учёный
 • fixera (ipf) фиксировать
 • fixera (pf) зафиксировать
 • form, uniform форма
 • list хитрость
 • fastän хоть
 • frekvent частый
 • nysning чихание
 • nysa (ipf) чихать
 • nysa (pf) чихнуть
 • virusstam штамм
 • epidemiologi эпидемиология

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ryska-idag-lektion-6.10453594.html

Dela