Russel Brand text

Övningen är skapad 2016-11-06 av malwah032. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Exacerbate (v) Förvärra
 • Void (v) Upphäva
 • void (adj + s) tom;tomrum, ogiltig
 • To supersede Ersätta, efterträda
 • To accolade Hylla, lovorda
 • Praise (v) berömma, prisa
 • Superficial (adj) ytlig, utseendefixerad
 • Superficially(adj) ytligt sett
 • To adorn Pryda, utsmycka
 • To.tinsel smycka
 • Condemnatory (adj) fördömande, dömande
 • Indulgence(s) överseende, förmån, privilegium
 • To equate Likställa, utjämna
 • To emboss ciselera, buckla ut
 • embossed(v) präglat
 • Bleak (adj) Kulen, ruggig
 • Inescapably (adv) oundvikligen
 • Posthomous(adj) postum
 • Mandatory(adj) obligatorisk, tvingande
 • Disease(s) Sjukdom
 • to.Garnish garnera
 • salacious(adj) obscen, liderlig
 • scramble (s) rusning, kapplösning
 • to scramble skicka, koda, kryptera
 • Santcimonious (adj) skenhelighet
 • Demise (s) Död, slut, upphörande
 • To demise överlåta egendom, arrandera bort
 • Tacitly underförstådd
 • Denizen (s) invånare, naturaliserat djur
 • Sequin Paljett
 • To dispatch skicka, sända, avsluta, döda
 • Dispatch (s) Rapport, utskick, dödande, mördande
 • Righteous (adj) Rättfärdig, rättrogen
 • Delight (s) glädje, nöje
 • To delight Glädja, fröjda
 • Riddle (s) såll, gåta
 • To riddle Gissa, borra, sålla
 • To anticipate Förekomma, ana, förutse

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/russel-brand-text.6783268.html

Dela