Robin v. 49

Övningen är skapad 2016-12-05 av carlil63. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blackmail utpressning
 • was elected valdes till
 • many många
 • better bättre
 • look tired ser trött ut
 • much mycket
 • practise öva på
 • reader läsare
 • teenagers tonåring
 • fix ordna
 • week vecka
 • sounds like låter som

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/robin-v-49.6908869.html

Dela