Robin v. 4

Övningen är skapad 2017-01-16 av carlil63. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • is picking hämtar
 • was elected valdes
 • that's great det är fantastiskt
 • thanks to me tack vare mig
 • look tired ser trött ut
 • much mycket
 • practise öva på
 • reader läsare
 • subscription prenumeration
 • delivered levererad
 • week vecka
 • letter brev

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/robin-v-4.6970838.html

Dela