Riktningsadverb

Övningen är skapad 2018-10-20 av malwah032. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • brott, burt bort, iväg
 • fram fram
 • héðan härifrån
 • heim hem
 • heiman hemifrån
 • hingað hit; hitåt
 • hvaðan varifrån
 • inn in
 • neðan nedifrån
 • niður ned
 • ofan ovanifrån, ned
 • upp upp
 • utan till landet (ovanligt)
 • út ut; till utlandet
 • þaðan därifrån
 • þangað dit; ditåt
 • að austan österifrån
 • að norðan norrom
 • að sunnan söderifrån
 • að vestan västerifrån
 • að nedan nerifrån, underifrån
 • að ofan uppifrån, ovanifrån
 • að utan från utlandet; utifrån
 • austur åt öster (väderstreck)
 • norður åt norr (väderstreck)
 • suður åt söder (väderstreck)
 • vestur åt väster (väderstreck)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/riktningsadverb.8606170.html

Dela

Annonser