Revistas listas

Övningen är skapad 2016-04-15 av malwah032. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hábito vana
 • Trayecto Bana
 • Encontrar gracia Finna lustig
 • Incesante oupphörlig
 • Quejándose klagande (över)
 • iniciarlo att börja
 • evitar undvika
 • esclavo slav
 • girasoles solrosor
 • Supersónico snabbare än ljudets hastighet
 • sabio vis/lärd man
 • mutilados lemlästade
 • desterrado förvisande, i flykt
 • discurso tal
 • sometido underkastad
 • tristeza sorgsen
 • desesperanza hopplös
 • el moro arab
 • premios priser

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/revistas-listas.6096210.html

Dela