Retorik

Övningen är skapad 2017-05-30 av julreh. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • allegori flera bilder likt metaforer; Ger föreställning, känsla och kraft; Sverige har kört i diket. Nu måste vi bogsera upp landet på rätt väg. Vi vet hur man kör!

 Då Carl Bildt sa sig se ljuset i tunneln byggde ståupparen Lasse Eriksson vidare på allegorin med att tänk om det nu bara är ett annat tåg. ;
  • metonymi välkänt uttryck/namn byter ut det hela; skapar starkare bilder än beskrivningarna
  • synekdoke det stora ersätts med litet för mer bildlig förståelse; svallande vågor=hela havet
  • paronomasi vändande ordlek med lika ord; container eller entertainer; älgskog
  • eufemism förskönande omskrivning; ger klang; kan ändra innebörd
  • hyperbol och litotes yes
  • ellips radera mellanled
  • anafor och epifor förstärker
  • synonymi staplar synonymer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/retorik.7352329.html

Dela