Retorik

Övningen är skapad 2017-03-20 av andpetter. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Allegori Det man berättar om har en undermening, ett budskap som inte uttrycks klart och tydligt utan kräver en tolkning. "Sverige är en häst som tålmodigt fogar sig under olika ägare (kungar)..."
 • Allitteration Flera ord i rad börjar med samma bokstäver eller ljud. Skapar en fin rytm i språket. "Vinden vilar, viken ligger..."
 • Allusion Hänvisning till något som många känner till, till exempel en händelse, en film eller ett litterärt verk.
 • Anafor När man upprepar ett ord eller en fras i början av flera meningar efter varandra. "I have a dream"
 • Antites Ställer samman motsatta begrepp: svart och vitt, gott och ont. "Ett litet steg för människan men ett jättekliv för mänskligheten".
 • Besjälning Att ge naturen eller konkreta ting mänskliga drag: Vinden viskade. Väggarna andades.
 • Hyperbol Överdriver något starkt för att nå en retorisk effekt: "Jag dör av skratt".
 • Liknelse Jämförelse mellan två begrepp. "Snabb som blixten".
 • Metafor En sak liknas vid en annan sak, utan att ordet "som" används. Ex: "Du är min värld, älskling!"
 • Retorisk fråga En fråga till publiken som ställs utan att talaren förväntar sig ett svar. Ex. "Ska vi acceptera detta?"
 • Stegring Upprepning, som i en anafor, samtidigt som styrkan och kraften ökar i det som sägs. Ofta tre led där det sista är det starkaste.
 • Litotes Medveten underdrift. Exempel: "Det är lite bistert ute..." (- 30 grader).
 • Pathos Vilka känslor väcker talet? Ofta i avslutningen
 • Ethos Skapa förtroende och tillit som talare (varför ska vi tro på talaren?). Ofta i inledningen.
 • Logos Stödja argumenten med logik och fakta. Avhandlingen. Vad får oss att tro på det talaren säger?
 • Budskap Det talaren vill förmedla
 • Tes Talarens åsikt, det som denna argumenterar för/mot.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/retorik.7205255.html

Dela