resturangfraser - franska

Övningen är skapad 2015-11-15 av CeciliaKoala. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vous avez choisi? har ni valt?
 • qu'est-ce que vous prenez? vad tar ni?
 • que desirez-vous? vad önskar ni?
 • que voulez-vous à boire? vad vill ni dricka?
 • vous voulez boire quelque chose? vill ni dricka något?
 • et avec ça? och till det?
 • vous voulez un dessert? vill ni ha efterrätt?
 • et comme dessert? och till efterrätt?
 • et pour vous? och för dig?
 • ça sera tout? är det allt?
 • ça sera 50 euro det blir 50 euro
 • j'aimerais, je voudrais, je prends jag skulle vilja ha, jag tar
 • j'ai très faim jag är mycket hungrig
 • je n'ai pas faim jag är inte hungrig
 • qu'est-ce que vous proposez? vad föreslår ni?
 • végétarien, végétarienne vegetarian
 • je ne veux pas de dessert jag vill inte ha efterrätt
 • c'est bon det är bra
 • c'est délicieux det är delikat
 • ce n'est pas bon det är inte bra
 • l'addition s'il vous plaît notan tack
 • on peut payer s'il vous plaît vi kan betala tack

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/resturangfraser-franska.5364990.html

Dela