Respiration glosor

Övningen är skapad 2017-05-12 av sanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • luftrör höger och vänster bronker
 • näshålan cavum nasi
 • håla cavum
 • struplock epiglottis
 • struphuvud larynx
 • svalg farynx
 • lungsäck pleura
 • lungorna pulmones
 • luftstrupe trachea
 • flimmerhår cilier
 • lungblåsa alveol
 • förlängda märgen medulla oblongata
 • märgen medulla
 • hålrum mellan 2 pariga organ (lungorna) mediastinum
 • lungsäckens ena flik på utsidan pleura parietale
 • lungsäckens ena flik på insidan pleura viscerale
 • halsmandlar tonsiller
 • stämbanden plica vocalis
 • veck plica
 • syrebrist i vävnader hypoxi/ischemi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/respiration-glosor.7329623.html

Dela

Annonser