Respiration glosor 2 andning

Övningen är skapad 2017-05-12 av sanne. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • normala andningsljud vesikulära
 • pipande biljud vid andning ronki
 • knäppande ljud från slemfyllda luftrör rassel
 • snabb andning takypné
 • hyperventilation (djupa och långsamma andetag) Kussmauls andning
 • ytlig och djup andning i perioder med andningsstillestånd Cheyne stokes andning
 • andnöd dyspné
 • andningsuppehåll apné
 • väsande andningsljud vid förträngda luftvägar stridor
 • lunsäcksinflammation pleurit
 • inandning inspiration
 • utandning expiration
 • inflammerade lungsäcksytor som gnids mot varann och låter som kramsnö pleurala gnidningsljud
 • pipande andningsljud som hörs utan stetoskop distansronki
 • syremättnad saturation

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/respiration-glosor-2-andning.7329638.html

Dela