reproduktionssystemet

Övningen är skapad 2020-01-14 av Holst98. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ändtarm rectus
 • yttre blygdläppar labia majora
 • livmoder uterus
 • inre blygdläppar labia minora
 • urinblåsa vesicae
 • livmordertapp ceruicem
 • blygdbenet symfysen
 • bitestikel epididymis
 • sädesledare ductus deferens
 • äggstock ovarium
 • sädesblåsa excretonus
 • testikel testis
 • pung scrotum
 • ollon glandulae
 • urinrör urinae
 • svällkropp corpus cavernosum
 • äggledare tubarum
 • slida vagina

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/reproduktionssystemet.9545636.html

Dela