repetition substantiv + färger

Övningen är skapad 2018-04-19 av spanskaingrid. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • el sol solen
 • el mar havet
 • la madre mamman
 • el padre pappan
 • el coche bilen
 • la puerta dörren
 • la casa huset
 • la ventana fönstret
 • la chica tjejen, flickan
 • el chico killen, pojken
 • los animales djuren
 • el color färgen
 • una bicicleta en cykel
 • la boca munnen
 • un refresco en läsk
 • un helado en glass
 • dos libros två böcker
 • Tengo un libro rojo. Jag har en röd bok.
 • Tienes una bicicleta verde. Du har en grön cykel.
 • Pedro tiene un helado rosa y grande. Pedro har en stor rosa glass.
 • La casa tiene una puerta marrón. Huset har en svart dörr.
 • Hay una ventana amarilla. Det finns ett gult fönster.
 • El mar es azul. Havet är blått.
 • El sol es amarillo. Solen är gul.
 • Los animales son rojos. Djuren är röda.
 • ¿Te gusta el color blanco? Tycker du om färgen vit? (Tycker du om vitt)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/repetition-substantiv--farger.8204823.html

Dela