Rep inför engelskaprov v.42

Övningen är skapad 2018-10-15 av lexiefrick. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • change byta
 • brave modig
 • ordinary vanlig
 • lesson lektion
 • immediately omedelbart
 • silent tyst
 • suddenly plötsligt
 • while medan
 • pulled away drog bort
 • drain tömma
 • prioritise prioritera
 • urgent brådskande
 • achieve uppnå
 • confidence självförtroende
 • skill färdighet
 • variety omväxling
 • reduce minska
 • experience uppleva
 • growing växande
 • birth födelse
 • mankind mänskligheten
 • temper humör
 • advise råd
 • graduate ta examen
 • regularly regelbundet
 • during under
 • fairly ganska

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/rep-infor-engelskaprov-v-42.8580253.html

Dela