religon

Övningen är skapad 2019-01-30 av anjoh_01. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Monoteism Tron på en gud
 • Polyteism Tron på flera gudar
 • Panteism Det gudomliga finns i hela världen
 • Deism Det finns en frånvarande skapargud (urmakaren)
 • Teism Det finns en personlig, ingripande gud
 • Ateism Förnekar att det finns en gud
 • Agnosticism Vet ej om det finns en gud, går ej att ta ställning
 • Magi Försöka styra de högre makterna – beröring/likhet
 • Offer/Bön Sätt att kommunicera med de högre makterna
 • Mysticism En mystisk förening mellan de högre makterna - människan. Ej rationell, kan ej beskrivas, måste upplevas. (meditation, dans, kontemplation)
 • Immanent gud Gud finns i denna världen, i oss, i skapelsen.
 • Transcendent gud Utomvärldslig gud, skaparen, syns spår i naturen. (Kristna guden)
 • Rit Religös handling, splar ofta upp myter eller centrala religösa händelser
 • Sekularism Förvärdsligande
 • Determinism Allt är förutbestämt
 • Synkretism Religionsblandning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/religon.8776863.html

Dela