Religion ord

Övningen är skapad 2020-02-13 av Topp. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • monoteism tron på en gud
 • polyteism tron på flera gudar
 • panteism tron på att gud är allt
 • deism tron att gud skapade världen
 • ateism uppfattning att gud inte finns
 • agnosticism att varken tro eller inte tro på gud
 • synkretism religionsblandning
 • pluralism när flera livsåskådning lever pararellt
 • teologi läran om gud
 • ortodox renlärig
 • sekularisering religösa riterna och ceremonierna får mindre och mindre betydelse
 • teodicéproblemet gud i det onda
 • fundamentalism muslimska gruppen som inte skiljer på religion och politik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/religion-ord.9637129.html

Dela