Religiön för tolkar

Övningen är skapad 2018-12-19 av JamalHammoud. Antal frågor: 82.
Välj frågor (82)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Allmaktensnatt ليلة القدر
 • Ödensnatt ليلة القدر
 • Härlighetensnatt ليلة القدر
 • Tvagning الوضوء
 • Messianska Judar اليهود المسيانيين
 • Gudstjänst عبادات
 • Utövning av plikter عبادات
 • Monoteism التوحيد
 • Tron på odelbargud التوحيد
 • Grundpilarna i Islam أركان الاسلام
 • Trosbekännelse الشهادة
 • Tidebänen الصلاة
 • Fastan الصيام
 • Allmosan الزكاة
 • Vallfärden الحج
 • Uppenbarelse وحي
 • Religiös vision وحي
 • Obligatoriskt plikt فرض
 • Medveten intention النية
 • Närasläktskapsbanden صلة الرحم
 • Vi låtit allt liv uppstå av vatten و جعلنا من الماء كل شيء حي
 • Protefensättlingar أهل البيت
 • Profetens föredömme السنة النبوية
 • Doktrin مذهب
 • Barmhartig الرحمن
 • Förbarmare الرحيم
 • Profetensuttalande الحديث الشريف
 • Ärkeängeln الملاك جِبْرِيل
 • Domkyrka كاتدرائية
 • Ärkepiskop رائيس الأساقفة
 • Rättslära الفقه
 • Rättslärd فَقِيه
 • From تقي او ورع
 • Religiös strävsamhet الاشتهاد الديني
 • Religiöst rättesnöre مرجعية دينية
 • Religiös rättesnöre مرجع ديني
 • En eminent islamisk uttolkare مفتي
 • Eminent متفوق
 • obefläckade معصوم
 • Oklanderliga معصوم
 • Människosläktets Mufti مفتي الانام
 • Den obefläckade avlelsen الحمل بلا دنس
 • Hedning كافر
 • Proselyt مسيحي مرتد
 • Treenighetslära التثليث
 • Ärbarhet وقار أو حشمة
 • Nattvarden العشاء السري
 • Konfirmation تثبيت العماد
 • Bikta sig يعترف
 • Hederligt leverne العيش الشريف
 • Kättari كفر
 • Kättare كافر
 • Diaspora شتات
 • Ateist ملحد
 • Gudsförnekare ملحد
 • Dogm, Dogmer مبداء-عقيدة
 • Reinkramation التقمص
 • Djävulen ابليس
 • Teologi اللاهوت-علو الأديان
 • Predestination القدر
 • Trovärdig hadith حديث صحيح
 • Bra hadith (ganska trovärdig) حديث حسن
 • Svag trovärdighet hadith حديث ضعيف
 • Påhitt hadith (falsk bärettelse) حديث موضوع
 • Guds vilja إرادة الله
 • Synd خطيئة
 • syndare اثم
 • Färstelse إغواء - اغراء
 • Cirkulation الطواف حول الكعبة
 • Profetskap النبوه
 • Sura سورة
 • Skola (Rättsskola) مذهب
 • Bespisa اطعام
 • Dygd طهارة - عفة النفس
 • Empati تعاطف وجداني
 • Förskingring تفرقة - شتات
 • Sakrament الأسرار الدينية
 • Konsolidering تعزيز
 • Prästdomt الكهنوت
 • Konstantföljeslagare قرين
 • Rrgistratör معقب المعاملات
 • babtister معمدانيين

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/religion-for-tolkar.8173529.html

Dela