religia

Övningen är skapad 2018-04-14 av adadad. Antal frågor: 68.
Välj frågor (68)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Czym jest wiara Bezgranicznym zaufaniem
 • Czy czlowiek za pomoca rozumu moze pozanac Boga tak obserwujac świat
 • W czym zawiea się wszystko co pan Bóg objawił W piśmie Św i tradycji
 • Co to jest pismo św zbiór ksiąg napisane pod natchnieniem ducha Św
 • Kto jest autorem Pisma Św Pierworzędnym autorem jest Duch Św, a drugorzędnym ludzie natchnieni
 • Jak się dzieli i z ilu Ksiąg zkłada się Pismo Sw. ST 46 NT 27
 • Przewodnia myśl pisma Św plan zbawienia ludzkosci
 • Które z wszystkich ksiąg są najważniejsze dla chrześcijana cztery ewangelie
 • inna nazwa ewangelli dobra nowina
 • Kto napisał ewangelie Św marek jan mateusz łukasz
 • co to jest tradycja Podanie ustne nie spisanych w piśmie św prawd bożych, podawane przez kościól
 • Kto to jest pan Bóg stworzyciel nieba i ziemi, duch nieskończrnir doskonały
 • Co to znaczy że Bóg jest duhem nieskończenie doskonalym ponieważ posiada wszelkie możliwe doskonałości
 • co to jest trójca św bóg syn i duch św
 • Dlaczego trzy osoby boskie są jednym bogiem ponieważ mają tę samą naturę czyl te same doskonałości
 • Jak nazywamy opiękę bożą nad światem Opatrznością Bożą
 • Kto to są aniołowie Duchy, mają rozum. Stworzone do pomagania Bogu.
 • Kim jest człowiek Najdoskonalejszym stworeniem boga na ziemi.
 • Co człowiek ma dzieki duszy rozum, sumienie, wolną wolę
 • Jakimi byli pierwszi ludzie gdy ich pan bóg stworzył Dzieci bożymi, szczęśliwi, świeci, i sprawiedliwi
 • Przez co pierwszi ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście Grzech pierworodny
 • Jakie są skutki grzechu pierwszych ludzi śmierć, niewiedza, cierpienie
 • Jak inaczej nazywamy grzech pierworodni grzechem dziedzicznym
 • Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego maryja
 • co pan bóg uczynił aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście ulitował się i zesłał zbawiciela.
 • kim jest Jezus Chrystus synem bozym zbawicielem swiata
 • Co znaczy imię jezus chrystus Jezus - zbawiciel Chrystus - Mesjasz
 • Co jest celem i zadaniem Kościoła budowanie królewstwa Bożego na ziemi, zjednoczenia ludzi z bogiem
 • Przez kogo pan Jezus umacnia swój kościół Przez ducha św
 • Kim jest duch święty Jest to trzecia osoba boska, która pochodzi od ducha i syna
 • kiedy i w jakiej postaci Duch św zstąpil na apostołów W dzień Zielonych świąt, 10 dni po wniebostąpieniu Pana Jezusa, w postaci ognistych języków
 • Co to jest świętych obcowanie Duchowa Łączność między wiernymi. duszami w czyśćcu i świętymi w niebie
 • Wymień kilka polskich św św Jan Paweł ll, św. Królolowa Jadwiga, św Stanisław Kostka
 • Jakie są ostatnie rzeczy człowieka śmierć, sąd, niebo lub piekło
 • Jaki sąd czeka czlowieka po śmierci 1. Sąd szczegółowy 2. Sąd ostateczny (cała ludzkość)
 • Co to jest czyściec Stan kary po śmierci
 • Co to jest niebo Nieb jest miejscem gdzie aniołowie i święci się cieszą
 • Co to jest piekło piekło to miejsce życia bez Boga, stan wiecznej kary
 • Co to jest sumienie jest to głos duszy który podpowiada co dobre a co złe
 • Czym jest grzech Obrazą boga
 • Czym jest grzech śmiertelny Swiadomy grzech i dobrowolny w sprawie powaznej
 • Na czym polega grzech powszechni Przeciwność grzechu śmiertelnego, człowiek nie dobrowolnie, luib mniej ważnej sprawie popełnia grzec
 • Jakie są żródła grzechu szatan, nasze złe skonnosci
 • Co to są grzechy cudze pomagamy innym popełniać grzech
 • Grzechy przeciw nadzieji Rozpacz i zuchwała ufność w boże miłosierdzie
 • Grzechy przeciw czci bozej Zaniedbywanie modlitwy, niedbałe odmawianie modlitwy, gud, kradzenie rzczy bozych
 • Ekskomunika kara pozbawia wiernego udzału w kościele
 • Co to jest sakrament widzilny znak, niewidzalna laska boża
 • Co to jest chrzest Najpotrzebniejszy sakrament
 • Kto moze udzielić chrztu K Każdy kaplan lub diakon
 • co to jest bierzmowanie duch święty umacnia chrześćijan, aby swoją wiarę mężnie wyznawali
 • Kto udzielaa sakmentu bierzmowania Ksiądz biskup, lub kapłan, w wyjątkowych sytuacjach
 • Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania Włożenie rąk księdza biskupa, i namaszcze czoła krzyżem, słowami piotrze przyjmij znamię daru Ducha św
 • Co to jest najświętszy sakrament Chleb i wino, ciało i krew
 • kiedy i jakimi słowami ustanowił pan jezus najświętszy sakrament ostania wieczeża, Bieżcie i jedzcie, co jest bowiem ciało moje, to jest bowiem kielich krwi mojej
 • Komu pan jezus dAŁ WŁADZE PRZEISTOCZENIA chleba i wina Apostołom a przez nich i kalanom, biskópom
 • Co to jest msza św Ofiara nowego testament, chleb wino
 • Kiedy możemy przyjąć komunię św Post eucharystyczny, bez grzechu
 • Co to jest sakramnet pokuty spowiedz
 • Kiedy i jakimi słowami ustanowil pan jezus sakrament pokuty w dniu swojego zmartywystania
 • Komu przekazał pan jezus wladzę odpuszczania grzechow Apostołom biskopom i kaplanom
 • Co to jest odpust darowanie kary
 • Co to jest namaszczenie chorych Cieżko chory otrzymuję szczególne łaski dla duszy, ulgę w chorobie
 • Kiedy przyjmuję się sakrament namaszczenia chorych w każdej poważniej chorobie
 • Co to jest kapłaństwo Sakrament, daję władzę głoszenia słowa bożego, prowadzanie mszy św
 • Co to jest sakrament małrzeństwa Nierozelwalny związek między meżczyzną i kobietą, których Chrystus uświęcił
 • Jakie są najważniejsze cechy małrzenstwa chrześcijanskiego jest ono jedno i az do smierci]
 • Co to są sakramentalia To rzeczy poświęcone, błogoslawieństwa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/religia.8191583.html

Dela