Reflexiva verb, futurum

Övningen är skapad 2013-10-14 av teresaporfavor. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Jag ska tvätta mig (sist) Voy a lavarme
 • Jag ska tvätta mig (först) Me voy a lavar
 • Du ska raka dig (sist) Vas a afeitarte
 • Du ska raka dig (först) Te vas a afeitar
 • Han ska duscha (först) Se va a duchar
 • Han ska duscha (sist) Va a ducharse
 • Vi ska gå upp (först) Nos vamos a levantar
 • Vi ska gå upp (sist) Vamos a levantarnos
 • Ni ska kamma er (först) Os va a peinar
 • Ni ska kamma er (sist) Va a peinaros
 • De ska klä på sig kläderna (först) Se van a poner la ropa
 • De ska klä på sig kläderna (sist) Van a ponerse la ropa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/reflexiva-verb-futurum.3145075.html

Dela