räkneord

Övningen är skapad 2019-03-23 av Mathilda90. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • semel en gång
 • bis två gånger
 • ter tre gånger
 • singuli en i sänder
 • bini två i sänder
 • terni tre i sänder
 • unus ett
 • duo två
 • tres tre
 • septem sju
 • octo åtta
 • novem nio
 • decem tio
 • primus första
 • secundus andra
 • tertius tredje
 • bipara som har fött två gånger
 • primigravida som är gravid första gången
 • unipara en födsel
 • para som har fött
 • gravida som varit gravid
 • fractura phalangis primae digiti manus sin brott på fösta falangen på vänsta handens ringfinger

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/rakneord.8987430.html

Dela