R och Begrepp

Övningen är skapad 2019-02-11 av Violer. Antal frågor: 125.
Välj frågor (125)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Coronalplan snitt sett från framsidan
 • Sagittalplan snitt sett från sidan
 • Transversalplan Tvärsnitt av kroppen, samma som horizontalplan.
 • Horisontalplan Samma som transversalplan, axialplan
 • Sinister (sin) Vänster
 • Dexter (dx) Höger
 • Flexion Böjning
 • Extension Sträckning
 • Plantart Mot Fotsulan
 • Palmart Mot handflatan
 • Rotation Vridning
 • Caput Huvud
 • Cranium Skalle
 • Nucha Nacke
 • Dorsum Ryggen
 • Thorax Bröstet
 • Pelvis Bäckenet
 • Pes Fot
 • Planta Pedis Fotsula
 • Dorsum Pedis Fotrygg
 • Manus Hand
 • Palma Manus Handflata
 • Dorsum Manus Handrygg
 • Anterior Frontalt
 • Venter Buk, Mot bukväggen frontalt
 • Superior Uppåt
 • Distal Långt ifrån centrala kroppen...längre ut på ex arm
 • Extremitet Arm/Ben
 • Foramen Hål
 • Fossa Grop
 • Glandula Körtel
 • Hilus Inskärning/ ex ballongsprängning
 • Inferior Nedre
 • Inter Mellan
 • Lateral Åt sidorna
 • Ligament Ledband
 • Linea Linje/Benås
 • Major Större
 • Medial in mot mitten
 • Median mittsnitt
 • Minor Mindre
 • Os oris Mun
 • Os, Ossis Skelettben
 • Posterior Bakre
 • Processus Utskott
 • Profundus Djup
 • Proximal Nära kroppens centrum
 • Ramus Gren
 • Sagittal Snittplan från sidan
 • Sinus Hålighet ex käkhåla
 • Spina Tagg, benås
 • Inferior Nedåt
 • Posterior Rörelse bakåt ryggen
 • Anterior Rörelse framåt
 • Medial mot mitten
 • Lateral Ut åt sidan
 • Abduktion Rörelse ut från kroppen
 • Adduktion Rörelse in mot kroppen
 • Alveolus Liten blåsa
 • Anterior Främre
 • Apex Spets
 • Appendix Bihang
 • Arcus Båge
 • Arteria Blodkärl/Pulsåder/För blod från Hjärta
 • Articulatio Led
 • Atrium Förmak
 • Auricula Litet öra
 • Axilla Armhåla
 • Brachium Överarm
 • Caput Huvud
 • Cartilago Brosk
 • Cauda Svans
 • Cervix Livmoder hals
 • Collum Femur/Humerus/ Hals
 • Corpus Kropp
 • Cranium Skalle
 • Crista Benkant
 • Crus Underben
 • Superficialis Strukturer som ligger nära ytan
 • Superior Övre
 • Sutura Bensöm
 • Tendo Sena
 • Tuber Knöl
 • Tuberculum liten knöl
 • Tuberositas Benskrovlighet
 • Valva Klaff
 • Vena Blodkärl som för blod till hjärtat
 • Venter Buk
 • Ventral Framåt mot framsida
 • Vesica blåsa
 • Vesica fellae gallblåsa
 • Hepar Lever
 • Esofagus Matstrupe
 • Colon Tjocktarm
 • Jejunum Tunntarm övre, näringsämnen tas upp
 • Ileum Tunntarm nedre
 • Ren Njure
 • Diafragma Mellangärde
 • Pancreas Bukspottkörtel
 • Duodeum Tjocktarm
 • Ventriculus Magsäck
 • Glandula Parotis Spottkörtlar
 • Urethra Urinrör
 • Ovarium Äggstock
 • Uterus Livmoder
 • Scrotum Pung
 • Epididymis Bi testikel
 • Larynx Struphuvud
 • Farynx Svalg
 • Epiglottis Struplock
 • Sternocleidomastoideus Halsmuskel
 • M. Deltoideus Axelmuskel
 • M.Pectoralis Bröstmuskeln
 • M.Trapezius Kappmuskeln
 • M.Latissimus Dorsi Breda Ryggmuskeln
 • Hamstrings Bakre Lårmuskel flexorer
 • M Quadriceps Främre Fyrhövdade lårmuskel extensor
 • M Triceps brachi Trehövdade överarmsmuskel
 • M Biceps Brachi Tvåhövdade överarmsmuskel flex
 • Elevation Höjer
 • Depression Sänker
 • Medulla Oblongata Förlängda benmärgen
 • Medulla Spinalis Ryggmärgen
 • Corpus callosum Mellan hö/vä hjärnhalva hemisfär.."kvinnornas bonus"
 • Sulcus Centralis Separerar loberna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/r-och-begrepp.8887960.html

Dela