R: Familj

Övningen är skapad 2018-10-19 av BooksAndTea. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Сейчас Nu, ett ögonblick
 • Кто? Vem?
 • Из Från, ut ur
 • Как? Hur?
 • Очень Mycket
 • Приятно Trevligt
 • Знакомы Bekanta
 • Да нет! Men nej!
 • Только Bara
 • Мошно Möjligt
 • Кофе Kaffe
 • Так
 • Вас Er
 • Меня Mig
 • Вас зовут... Ni heter...
 • Мне För mig
 • Нельзя Inte möjligt, man får inte
 • У меня Jag har, hos mig
 • От Från, av
 • Аллергия Allergi
 • Чай Te
 • Для För, till
 • Книга Bok
 • Очень хорошо! Utmärkt!
 • У Uttrycker ägande
 • У вас Ni här, hos er
 • Остановиться Att stanna/ över
 • До Till
 • Среда Onsdag
 • Но Men
 • Комната Rum
 • Гостиница Hotell
 • Кашнеся Det verkar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/r-familj.8578583.html

Dela