Psykologi prov 1

Övningen är skapad 2019-10-13 av Juliakarlson. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • psykolgi vetenskapen om själslivet d.v.s beteenden, medvetanden, känslor och tänkande hos individer och grupper
 • perspektiv beskriver människors beteenden från olika synvinklar
 • teori antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag
 • psykoterapi behandlingsform för psykisk ohälsa eller upplevda svårigheter som har med känslor, tankar, eller beteenden att göra
 • hypnos ett tillstånd mellan vakenhet och sömn där man är mycket medveten på ett annat sätt än vanligt
 • det medvetna innehåller allt vi omedelbart har tillgång till
 • det omedvetena det som det medvetna inte har kontroll över
 • lustprincipen strävan efter omedelbar drifstillfredstellelse
 • realitetsprincipen man vill ha sina drifter tillfredsställda men man anpassar sig efter verkligheten
 • identifikation man tar till sig värderingar som inte är ens egna som ett försvar
 • splitting man separerar olika delar av sitt liv från varandra
 • bortträngning saker vi inte vill vet av hålls borta från medvetandet
 • förnekande att vägra ta till sig information om något som är jobbigt/svårt/hotande
 • förskjutning man tar ut känslan över någon annan än den det egentligen berör
 • projicering en känsla/önskan som vi inte kan acceptera hos oss själva, istället tillskriver vi andra denna känslan/önskan
 • reaktionsbildning beter sig i motsats till det man känner
 • rationalisering ett sätt att behålla den egna självkänslan, det blir som en bortförklaring
 • självbestraffning man vänder känslorna mot sig själv genom att bestraffa sig själv
 • sublimering drifter som omvandlas till en aktivitet som är socialt accepterat
 • kompensation man söker en aktivitet som kan kompensera ett område i livet där man känner sig otillfredsställd
 • ekapism att fly jobbiga känslor genom att göra något annat
 • regression att gå tillbaka i utvecklingen när man behöver uppmärksamhet från omgivningen
 • isolering att man separerar händelse och känsla från varandra
 • manifest dröm den dröm man upplever
 • latent dröm drömmens underliggande mening
 • dagsrest sådant som vi upplever under dagen finns oftast med i våra drömmar på något sätt
 • drömarbete drömmarna förkläs så att den underliggande meningen inte ska bli för uppenbara

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/psykologi-prov-1.9360591.html

Dela