PROV

Övningen är skapad 2018-05-17 av TMOO. Antal frågor: 11.




Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • erzählen, hat erzählt berätta, har berättat
 • verdienen, hat verdient tjäna, har tjänat
 • besuchen, hat besucht besöka, har besökt
 • fotografieren, hat fotografiert fotografera, har fotograferat
 • traniereren, hat traniert träna, har tränat
 • bleiben, ist geblieben stanna, har stannat
 • werden, ist geworden bli, har blivit
 • sein, ist gewesen vara, har varit
 • gehen, ist gegangen , har gått
 • fahren, ist gefahren åka, har åkt
 • fliegen, ist geflogen flyga, har flugit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prov.8253647.html

Dela