PROV

Övningen är skapad 2018-03-08 av vilmaanna. Antal frågor: 92.
Välj frågor (92)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • am liebsten helst
 • das Ausland utlandet
 • ins Ausland utomlands
 • einem vertrauen lita på någon
 • verreisen resa bort
 • gefährlich farlig
 • fliegen flyga
 • besorgen skaffa
 • die Jugendherberge vandrarhem
 • der/die verwandte släkting
 • gefallen tilltala
 • der gedanke tanke
 • scheinen verka
 • gerade precis
 • irgendwo någonstans
 • die Altstadt gammal stad
 • das Haus hus
 • der Hahn tupp
 • das hähnchen höna
 • irgendwie på något sätt
 • entdecken upptäcka
 • unbedingt absolut
 • weder...noch varken...eller
 • ehemalig tidigare
 • schaffen klara av
 • das ergebnis resultat
 • sich auf etwas freuen glädja sig åt något
 • erfahren få reda på
 • bevor tidigare
 • die Bahn järnväg
 • der Zug tåg
 • der Bahnhof järnvägsstation
 • das gleis spår
 • die fahrkarte biljett
 • der pass pass
 • der schlüssel nyckel
 • gemainsam gemensam
 • das gebiet område
 • der fluss flod
 • nennen kalla
 • schliessen låsa
 • sauber ren
 • etwas besonderes något särskilt
 • wieder igen, åter
 • reden prata
 • schlechte laune haben vara på dåligt humör
 • eng smal, trång
 • doof dum
 • im netz på nätet
 • die wirklichkeit verklighet
 • quatsch struntprat
 • ganz anders helt annorlunda
 • einfach enkel
 • gleichzeitig samtidigt
 • nerven irritera
 • das ist mir egal det spelar ingen roll
 • die note betyg
 • stundenlang i timmar
 • verstecken gömma
 • bitten be
 • ausmachen stänga av
 • die ahnung aning
 • sich sorgen machen oroar sig
 • sowieso i vilket fall
 • einem bescheid sagen besked
 • die entwicklung utvecklingen
 • riesig jättestor
 • der schritt steg
 • denken tänka
 • einzig enda
 • das gerät apparat
 • der termin bokad tid
 • buchen boka
 • erinnern påminna
 • das ziel mål
 • schief gehen gå fel
 • der alltag vardag
 • selbstverständlich självklart
 • rund um die uhr dygnet runt
 • der haushalt hushall
 • heutzutage nu för tiden
 • das zeichen tecken
 • sich bewegen röra sig
 • am veckodagar
 • im årstider
 • um klockan
 • am datum
 • zu högtider
 • an del av dag
 • im århundrade
 • in om
 • vor för sedan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prov.8112608.html

Dela