Prov och läxa

Övningen är skapad 2020-01-21 av moer0728. Antal frågor: 51.
Välj frågor (51)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • städa sitt rum tidy one´s room
 • diska do the washing up
 • bädda make the bed
 • tvätta do the laundry
 • dammsuga do the hoovering
 • putsa fönster clean the windows
 • bära ut soporna take out the rubbish
 • laga middag make dinner
 • handla do the shopping
 • upptäcka discover
 • förklara explain
 • brottslighet crime
 • ordentlig, riktig proper
 • sammanlagt altogheter
 • krig war
 • straffånge convict
 • sjöresa voyage
 • exakt accurate
 • värdefull valuable
 • förbättra improve
 • ha lust be keen
 • tvivla doubt
 • arbetslöshet encouragement
 • smulor crumbs
 • hosta cough
 • stirra stare
 • klunk clunk
 • olycklig miserable
 • högsta betyg top marks
 • tro belive
 • tillräckligt varmt plenty hot enough
 • sista final
 • för ett tag sedan a while back
 • bastu sauna
 • hel entire
 • en plåga nuisance
 • öronplopp earplug
 • tala om mention
 • vara värd deserve
 • motstå resist
 • knubbig chubby
 • gemensamt med in common with
 • föda source of food
 • miljö habitat
 • den torraste the driest
 • bördig fertile
 • utrotningshotad endangered
 • uppskatta estimate
 • skogsavverkning logging
 • vara extra försiktig take extra care
 • skadad injured

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prov-och-laxa.8924205.html

Dela