Prov glosor artiklar

Övningen är skapad 2018-04-15 av Martiloni. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • påse ふくろ
 • grönsaker やさい
 • öka ふえる
 • sorter しゅるい
 • ca, ungefär ぐらい
 • nydligen さいきん
 • räcka till たりる
 • den här månaden こんげつ
 • fortsätta つづく
 • för att ため
 • producera せいさん
 • otillräcklig すくない
 • pris ねたん
 • importera ゆにゅうする
 • tull ぜいかん
 • gånger ばい
 • förra året きょねん
 • pollen かふん
 • flyga とぶ
 • årstid きせつ
 • nysa くしゃみ
 • kliande かゆい
 • körning うんてん
 • trafikolycka こうつうじこ
 • enligt によると
 • km/h じそく
 • fortsätta framåt すすむ
 • fot, ben あし
 • städa そうじする
 • viktig たいせつ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prov-glosor-artiklar.8193073.html

Dela