prov 2 sid 76

Övningen är skapad 2019-12-02 av Nadjaalmten. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en stövel uno stivale
 • en invånare un abitante
 • en stad una città
 • viktiga importanti
 • turin torino
 • Neapel napoli
 • Frankrike la Francia
 • Schweiz la Svizzera
 • stor grande
 • stora grandi
 • en ö un 'isola
 • Sardinien la Sardegna
 • nära vicino
 • en flod un fiume
 • lång lungo
 • som che
 • en sjö un lago
 • en turist un turista
 • de åker vanno
 • åka skidor sciare
 • som, liksom come

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prov-2-sid-76.9497513.html

Dela