Pronominit (rub3)

Övningen är skapad 2019-11-07 av MarttaKoo. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tämä (en-suku) den här
 • tämä (ett-suku) det här
 • nämä de här, dessa
 • tuo (en-suku) den där
 • tuo (ett-suku) det där
 • nuo de där
 • koko hela
 • molemmat båda
 • sama samma
 • toinen en annan, ett annat, andra
 • sellainen en sådan, sådant, sådana
 • samanlainen en likadan, likadant, likadana
 • millainen hurdan, hurdant, hurdana
 • jokin någon, något, några
 • ei mikään ingen, inget, inga
 • jokainen varje
 • kaikki alla
 • monet många
 • flera useammat
 • de flesta useimmat
 • harvat
 • harvemmat färre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pronominit-rub3.9420520.html

Dela