Pronomineja RUB3

Övningen är skapad 2015-09-05 av Saila. Antal frågor: 70.
Välj frågor (70)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kenen vems
 • kuka vem
 • mikä talo vilket hus
 • millainen päivä hurdan dag
 • millaisia ihmisiä hurdana människor
 • mitä musiikkia vad för musik
 • miksi varför
 • milloin när
 • mistä varifrån
 • kuinka usein hur ofta
 • miten hur
 • kuinka paljon hur mycket
 • missä var
 • minne vart
 • mikä kirje vad för ett brev
 • tämä uusi talo det här nya huset
 • sama vanha talo samma gamla hus
 • nuo uudet tiet de där nya vägarna
 • se lapsi det barnet
 • nämä keltaiset napit dessa gula knappar
 • samat vanhat vitsit samma gamla vitsar
 • sama kuin detsamma som
 • sellainen suuri yllätys en sådan stor överraskning
 • sellaisia mukavia naisia sådana trevliga kvinnor
 • ne vuodet de åren
 • samanlainen vihreä pipo en likadan grön mössa
 • samanlainen suuri sateenvarjo ett likadant stort paraply
 • joku uusi muoti något nytt mode
 • jotakin hauskaa något roligt
 • jotkut kauniit taulut några vackra tavlor
 • joku någon
 • jotkut några
 • ei mikään huono asia ingen dålig sak
 • ei kukaan ingen
 • ei mitään uutta inget nytt
 • ei mitkään uudet vaatteet inga nya kläder
 • eivät ketkään inga
 • joku muu kuin någon annan än
 • toinen ruma rakennus en annan ful byggnad
 • muut pienet omenat andra små äpplen
 • jotakin muuta något annat
 • muu pitkä kokous ett annat långt möte
 • eivät mitkään muut oppilaat inga andra elever
 • ei kukaan muu ingen annan
 • monet hienot maalaukset många fina målningar
 • harvat lapset få barn
 • useimmat suuret kaupungit de flesta stora städer
 • useammat pienet kivet flera små stenar
 • vähän aikaa litet tid
 • paljon iloa mycket glädje
 • enemmän vaivaa mera besvär
 • vähemmän maitoa mindre mjölk
 • vähemmän vanhoja miehiä färre gamla män
 • kaikki alla
 • kaikki uusi allt nytt
 • kaikki uudenaikainen taide all modern konst
 • kaikki tärkeä yhteistyö allt viktigt samarbete
 • jokainen var och en
 • jokainen nuori kasvi varje ung växt
 • jokaisen vars och ens
 • joka neljäs vuosi vart fjärde år
 • joka ikinen tunti varenda timme
 • joka toinen koti vartannat hem
 • koko koulu hela skolan
 • koko pieni asunto hela den lilla lägenheten
 • itse pappi själva prästen
 • molemmat pojat båda pojkarna
 • koko elämäsi hela ditt liv
 • koko pitkä viikonloppu hela det långa veckoslutet
 • te itse ni själva

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pronomineja-rub3.4735308.html

Dela