Privatjuridik prov

Övningen är skapad 2019-04-01 av anjoh_01. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hyresavtal bestämd tid/tillsvidare - är ett avtal genom vilket en person mot ersättning (hyra) till en annan upplåter rätten att nyttja en bostad
 • Allmännyttigt bostadsföretag kommunalt bostadsföretag som hyr ut bostäder
 • Privat hyresvärd en hyresvärd som är en privar aktör dvs inget företag/kommunalt
 • Bruksvärdesprincip innebär att hyran inte fritt får bestämmas av hyresvärden, utan hyran måste vara likvärdig (eller inte påtagligt högre) med andra hyror som bostadslägenheter ägda av allmännyttiga bostadsföretag har i området
 • Hyreslagen I hyreslagen (Jordabalken kap. 12 ) beskrivs reglerna för att hyra en bostad (det som inte avtalas i hyresavtalet mellan hyresvärden och hyresgäst)
 • Kösystem/köavgift Inga lagbestämmelser angående varken kösystem eller köavgift.
 • Hyressättning Hyran måste sättas i förhållande till andra likvärdiga bostadslägenheter som ägs av allmännyttiga bostadsföretag på samma ort. Den så kallade bruksvärdesprincipen gäller enbart bostadslägenheter (även andra hand uthyrda).
 • Hyresförhandlings Klausul om ett hyresavtal innehåller detta så bestäms hyran genom en överenskommelse mellan hyresvärden och en organisation av hyres medlemmar
 • Hyresgästförening organisation av hyresgäster
 • Skäligt tidsmellanrum för renovering hyresvärden har skyldighet med skäliga mellanrum se till så att lägenheten blir tapetserat, målad och reparerad. Finns ingen preciserad tid i lagen. Om man inte gör nödvändiga reparationer så har hyresgästen rätt till sänkning av hyran
 • Överlåta lägenhet man har rätt att överlåta sin lägenhet vid lägenhetsbyte. Dock så måste hyresgästen ha “beaktansvärda skäl” för bytet och det ska ske under “påtaglig olägenhet” för hyresvärden.
 • Andrahandsuthyrning nnebär att en hyresgäst hyr ut sin lägenhet till någon annan medan hans eget hyresavtal med hyresvärden består. Ansökan måste dock göras.
 • Besittningsskydd hyresgästen har rätt att få hyresavtalet förlängt när avtalstiden gått ut. Gäller inte om hyresgästen brutit mot reglerna i hyreslagen.
 • Förverkad hyresrätt när hyresrätten går förlorad om hyresgästen bryter mot reglerna i hyreslagen. exempelvis om man inte betalar hyran i tid
 • Hyresnämnd när en hyresvärd och gäst inte kan komma överens i frågor som rör lägenheten vänder man sig hit.
 • Bostadsrättslagen lagar kring hur en bostadsrättsföreningsverksamhet ska regleras
 • Bostadsrättsförening Bostadsrättsföreningen kontrolleras i bostadsrättslagen och är en förening som bildas av x antal ägare av lägenheter i samma komplex. När man köper en bostadsrätt köper man en andel i en bostadsrättsförening. Medlemmarna i föreningen äger tillsammans hela/alla fastigheten.
 • Insats en grundavgift som betalas in av medlemmar som för första gången får en bostadsrätt överlåten till sig.
 • Hyra/årsavgift medlemmar betalar hyra/årsavgift för att få använda lägenheten
 • Olika sätt att bilda bostadsrättsförening antingen genom helt nybyggda bostadsrätter så kan bildas en BRF där den BRF i fråga tar över dessa lägenheter. Eller så kan hyresgäster ta över den fastighet de bor i tillsammans och bilda en förening.
 • Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt man ansöker om detta till tingsrätten och i och med det får föreningen förköpsrätt när hyresfastigheten ska säljas
 • Årsavgift Årsavgiften betalar medlemmarna utöver hyran. Beloppet betalas varje kvartal alt. månad och ska täcka räntor/amorteringar, Underhåll och drift, tex pengar för att reparera fasader(yttre underhåll).
 • Yttre underhåll Yttre underhåll är att exempelvis reparera fasader och byta trappan. Bostadsrättsföreningen är skyldig att sätta in pengar till denna fond regelbundet.
 • Inre underhåll Inre underhåll betalas själv av bostadsrättsinnehavaren om inget annat avtalat. Ex ny spis. Om annat avtalat läggs en del av årsavgiften undan.
 • Besittningsskydd i motsats till hyreslägenhet så gäller bostadsrätten för obegränsad tid. Dock kan detta besittningsskydd kan försvinna om man bryter mot BRF:ens stadgar. Den som hyr ut en bostadsrätt i andra hand omfattas inte av besittningsskyddet.
 • Överlåtelse En bostadsrätt kan överlåtas genom arv, försäljning, gåva eller bodelning. Något alla dessa har gemensamt är att köpet måste vara skriftligt. En så kallad köpehandling måste förtecknas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/privatjuridik-prov.9006325.html

Dela