Privat juridik

Övningen är skapad 2019-02-28 av Majalundberg01. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ingå avtal träffa avtal
 • förslag på kvantitet och pris, erbjudande om avtal anbud
 • gå med på accept
 • nerskrivet skriftligt avtal
 • sagt muntligt avtal
 • anbudsmottagaren accepterar anbudsgivarens anbud ren accept
 • köparen svarar för sent, blir ett nytt motanbud sen accept
 • nytt anbud ist för det tidigare motanbud
 • tillägg elr ändringar i anbudet, nytt anbud oren accept
 • vid skriftliga avtal skälig betänketid
 • (räknas ej som anbud) uppmaning till köpare att ge anbud annons
 • den tid inom vilken accept ska lämnas för att budet ska gälla acceptfrist
 • i förväg utarbetade avtalsvillkor standard avtal
 • lag om avtal (dispositiv - går att avtala bort) avtalslagen
 • lagen behöver ej gäller inte om annat har avtalats dispositiv
 • måste stå för sitt anbud och accept löftesprincipen
 • underång, tvång, hot och svek är ex på ogiltigt avtal
 • en part drabbas hårt - orättvist oskäliga avtalsvillkor
 • något ändras jämkas
 • ger annan tillåtelse att träffa avtal åt dig fullmakt
 • rätten till att träffa avtal behörighet
 • fullmakt genom anställd ställningsfullmakt
 • anställd person ställningsföreträdare
 • ekonomisk ersättning skadestånd
 • företag eller säljare näringsidkare
 • individ , konsument privatperson
 • gäller säljningar av lös egendom mellan näringsidkare och mellan privatpersoner köplagen
 • gäller mellan näringsidkare och konsument och är tvingande konsumentköplagen
 • vem som står tillsvars vid problem anvar
 • villkor som ej är uppfyllda felaktig
 • använt , som den är nu befintligt skick
 • meddelande om fel, bör ske inom skälig tid reklamation
 • löfte från företag ej lagbestämd garanti
 • vid köp mellan konsument och näringsidkares visar sig vara stulen har rätt att häva köpet rättsligt fel
 • få varan reparerad avhjälpande
 • ej leverera i tid dröjsmål
 • allmänna reklamationsnämnden arn
 • vid köp av varor/tjänster på annan plats än i butik lag om distansavtal och avtal utanför lokalen
 • ångertiden ångerfrist
 • skydd vid köp av service (ej behandling av personer eller djur) konsumenttjänstlagen
 • ej avtalat arbete tilläggsarbete
 • kan ej höjas mer än 15% tidigare avtalat pris pris
 • lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden avtalsvillkorslagen
 • rätt att lämna tilllbaka inom viss tid öppet köp
 • rätt till att ångra vid distansköp ångerrätt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/privat-juridik.8929226.html

Dela