Preteritum (oregelbunden)

Övningen är skapad 2020-01-27 av _Lova_A_. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • (att) ge dar, di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
 • (att) säga decir, dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
 • (att) vara e estar, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
 • (att) göra hacer, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
 • (att) åka ir, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
 • (att) kunna poder, pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
 • (att) sätta, ställa, lägga poner, puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
 • (att) vilja querer, quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
 • (att) veta saber, supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
 • (att) vara s ser, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
 • (att) ha, äga tener, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
 • (att) föra med sig traer, traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
 • (att) komma venir, vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
 • (att) se ver, vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/preteritum-oregelbunden.9564851.html

Dela