Preteritum - oregelbunden

Övningen är skapad 2013-10-10 av teresaporfavor. Antal frågor: 90.
Välj frågor (90)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • anduve jag gick
 • anduvo han/hon gick
 • anduvieron de gick
 • anduviste du gick
 • conduje jag körde
 • condujiste du körde
 • condujo han/hon körde
 • condujimos vi körde
 • condujisteis ni körde
 • condujeron de körde
 • anduvimos vi gick
 • anduvisteis ni gick
 • dije jag sa
 • dijiste du sa
 • dijo han/hon sa
 • dijimos vi sa
 • dijisteis ni sa
 • dijeron de sa
 • estuve jag befann mig
 • estuviste du befann dig
 • estuvo han/hon befann sig
 • estuvimos vi befann oss
 • estuvisteis ni befann er
 • estuvieron de befann sig
 • hice jag gjorde
 • hiciste du gjorde
 • hizo han/hon gjorde
 • hicimos vi gjorde
 • hicisteis ni gjorde
 • hicieron de gjorde
 • pude jag kunde
 • pudiste du kunde
 • pudo han/hon kunde
 • pudimos vi kunde
 • pudisteis ni kunde
 • pudieron de kunde
 • puse jag lade
 • pusiste du lade
 • puso han/hon lade
 • pusimos vi lade
 • pusisteis ni lade
 • pusieron de lade
 • quise jag ville
 • qusiste du ville
 • qusio han/hon ville
 • qusimos vi ville
 • qusisteis ni ville
 • qusieron de ville
 • supe jag visste
 • supiste du visste
 • supo han/hon visste
 • supimos vi visste
 • supisteis ni visste
 • supieron de visste
 • traje jag hade med mig
 • trajiste du hade med dig
 • trajo han/hon hade med sig
 • trajimos vi hade med oss
 • trajisteis ni hade med er
 • trajeron de hade med sig
 • vine jag kom
 • viniste du kom
 • vino han/hon kom
 • vinomos vi kom
 • vinisteis ni kom
 • vinieron de kom
 • fui jag var/åkte
 • fuiste du var/åkte
 • fue han/hon var/åkte
 • fuimos vi var/åkte
 • fuisteis ni var/åkte
 • fueron de var/åkte
 • di jag gav
 • diste du gav
 • dio han/hon gav
 • dimos vi gav
 • disteis ni gav
 • dieron de gav
 • vi jag såg
 • viste du såg
 • vio han/hon såg
 • vimos vi såg
 • visteis ni såg
 • vieron de såg
 • tuve jag hade
 • tuviste du hade
 • tuvo han/hon såg
 • tuvimos vi hade
 • tuvisteis ni hade
 • tuvieron de hade

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/preteritum-oregelbunden.3133433.html

Dela