Annonser


Pressure, träna inför provet

Övningen är skapad 2021-03-15 av HogalidskolanVT21. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • klara av cope with
 • osäker unsure
 • förberedelse preparation
 • repetera revision
 • hålla sig till stick to
 • göra bra ifrån sig do well
 • har betydelse matters
 • trasslar till mess up
 • poängsystem marking system
 • störningar distractions
 • upptäcka spot
 • älta dwell
 • lätt easy
 • koppla av relax
 • journalist journalist
 • misslyckas fail
 • andas breathe
 • skola efter high school college
 • självbelåten smug
 • självförtroende self-confidence
 • formellt ord för prov exam
 • längre skrivuppsats essay
 • helstressad stressed out
 • gnälla, klaga moan
 • för det första firstly
 • för det andra secondly
 • för det tredje thirdly
 • misslyckade failure
 • andetag breath
 • för en gångs skull for a change
 • toppidrottsman/kvinna top athlete
 • årtionde decade
 • program schedule
 • engagerad involved
 • lanserat launched
 • två gånger så många twice as many
 • förlora losing
 • improve förbättra
 • förknippad med associated with
 • kämpa emot battled
 • tillfrisknade recovered
 • fråntagen stripped of
 • på grund av due to
 • medgav admitted
 • belöningarna rewards
 • oemotståndlig irresistible
 • straffen penalties
 • stränga severe

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pressure-trana-infor-provet.10317775.html

Dela