presentation 06:or

Övningen är skapad 2020-01-14 av Tiaa. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hej, vad heter du? Hola, ¿cómo te llamas?
 • Jag heter ________________ Me llamo _____________________
 • Och du? ¿Y tú?
 • Hur mår du? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
 • Mycket bra, tack Muy bién, gracias
 • Meny menú
 • glass helado
 • stor - liten grande - pequeño
 • läsk refresco
 • kaffe - te café - té
 • försäljare vendedor/-a
 • jag vill ha - du vill ha quiero - quieres
 • un / una (m / f) en, ett
 • Hur mycket kostar det? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es?
 • God dag (god morgon) buenos días
 • Please (tack) por favor
 • något mer? ¿Algo más?
 • nej - ja no - sí
 • Hur många år är du? ¿Cuántos años tienes?
 • hur många? ¿Cuántos?
 • år años
 • tengo - tienes "jag har/ är- du har/ är
 • jag - du yo - tú
 • också también
 • syskon hermanos
 • en bror - en syster un hermano - una hermana
 • jag bor, bor jag - du bor, bor du vivo - vives
 • här aquí
 • var? ¿Dónde?
 • men pero
 • jag är soy
 • från de
 • Sverige Suecia
 • jaha, jaså Ah,
 • heter den, den heter se llama
 • Sveriges huvudstad La capital de Suecia
 • Stockholm Estocolmo
 • den/ det är es
 • en stad una ciudad
 • fin bonito/ -a
 • jag tycker om_______ me gusta
 • tycker du om den/ _____? ¿Te gusta ________?
 • mycket mucho
 • stranden la playa
 • självklart claro

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/presentation-06-or.9547328.html

Dela