Prepositioner

Övningen är skapad 2018-10-20 av malwah032. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fram (adverb, A) framåt, längs med ( i riktningen 'fram')
 • gegnum, í gegnum (A) genom
 • kringum, í kringum (A) omkring, runt om
 • niðour (adverb, A) nedför (i riktningen 'ned')
 • um (A) om, runt
 • umfram (A) utöver
 • umhverfis (A) runt, runt om
 • upp (adverb, A) uppför (i riktningen 'upp')
 • út (adverb, A) framåt, längs med (i riktningen 'ut')
 • að (D) fram till, fram mot, till, i riktning mot; åt
 • af (D) av, från
 • andspænis (D) mittemot
 • á eftir (D) bakom, efter
 • á móti (D) mot, emot; mittemot
 • á undan (D) före
 • ásamt (D) tillsammans med
 • frá (D) från
 • fram hjá (framhjá, D) förbi
 • gagnvart (D) gentemot
 • gegn (D) mot, emot
 • gegnt (D) mittemot
 • handa (D) åt, till (om person eller levande varelse)
 • hjá (D) hos, vid
 • meðfram (D) längs, längs med
 • nálægt (D) nära
 • samkvæmt (D) enligt
 • undan (D) underifrån, ut från, ur
 • úr (D) ur, från
 • á (A/D) , upp(e) på
 • í (A/D) i, in(ne) i
 • yfir (A/D) över, ovanför, upp över
 • undir (A/D) under, in(ne) under
 • fyrir (A/D) för; framför; före; åt
 • eftir (A/D) efter, enligt, längs m.fl.
 • með (A/D) med, tillsammans med
 • við (A/D) vid, mot
 • án (G) utan
 • auk (G) samt, utöver, tillsammans med, "plus"
 • handan (G) på andra sidan om
 • innan (G) innanför
 • meðal, á meðal (G) bland
 • megin (G) på någon sida (inlett av ett bestämmande ord tex hérna/þarna/báđum/hinum + megin)
 • milli, á milli (G) mellan
 • neðan (G) nedanför
 • ofan (G) ovanför
 • sökum (G) för (någons) skull, på grund av
 • til (G) till
 • utan (G) utanför
 • vegna (G) för (någons) skull, på grund av
 • austan, norðan, sunnan, vestan (G) öster om, norr om, söder om, väster om

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prepositioner.8606085.html

Dela