Prepositioner

Övningen är skapad 2013-10-22 av teresaporfavor. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • i, en
 • till a
 • från de
 • med con
 • genom por
 • för para
 • om sobre
 • under bajo
 • mellan entre
 • mot hacia
 • nära cerca de
 • långt från lejos de
 • efter después
 • bredvid al lado de
 • framför delante de
 • bakom detrás de
 • nedanför debajo de
 • ovanför encima de
 • mitt emot enfrente de
 • inom (om tid) dentro de
 • a la derecha de till höger om
 • a la izquierda de till vänster om

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prepositioner.3180785.html

Dela