Prepositioner + bestämd artikel

Övningen är skapad 2018-10-22 av GustavDKatte. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • (in) la biblioteca nella biblioteca
 • (di) gli amici degli amici
 • (a) il tavolo al tavolo
 • (su) i tavoli sui tavoli
 • (da) le case dalle case
 • (in) le camere nelle camere
 • (a) gli zii agli zii
 • (di) le persone delle persone
 • (su) il letto sul letto
 • (da) i ragazzi dai ragazzi
 • (di) la donna della donna
 • (in) il forno nel forno
 • (di) gli studenti degli studenti
 • (a) lo stronzo allo stronzo
 • (in) lo zaino nello zaino
 • (a) i telefoni ai telefoni
 • (di) i genitori dei genitori
 • (da) la scuola dalla scuola
 • (su) gli zaini sugli zaini
 • (da) il duomo dal duomo
 • (su) lo psicologo sullo psicologo
 • (da) le amiche dalle amiche
 • (su) il tavolo sul tavolo
 • (in) i giardini nei giardini
 • (a) l'università all'università

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prepositioner--bestamd-artikel.8612106.html

Dela