Prefix

Övningen är skapad 2016-10-17 av malwah032. Antal frågor: 90.
Välj frågor (90)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • A/an Nekande
 • Ab Bort, från
 • Ambi två, båda
 • Amfi omkring, på båda sidor
 • Ana upp, åter
 • Ando man(s)
 • Anglo som avser det engelska
 • Ante före, för
 • Anti mot
 • Astro Stjärn
 • Auto Själv
 • Bi två
 • Bio livs, levande
 • Cyber Virtuell
 • Cyto Cell
 • De Från, ned, ur
 • Demo folk
 • Des Från, av, ned
 • Di Dubbel
 • Dia Genom, isär, mellan
 • Dis isär, o, miss
 • Dys fel, illa
 • Ekvi jämn, lika
 • Endo inre, invärtes
 • Epi Efter, (ovan) på
 • Etno folk
 • Eu skön, god
 • Ex Före detta, ut
 • Exo utanpå, yttre
 • Extra Utanför
 • Fil vän av
 • Fono ljud
 • Foto ljus
 • Fysio kropps
 • Gen åter, alstra, mot; genetisk
 • Geo jord
 • Glyko Söt
 • Hagio Helighet
 • Pyro eld
 • Re åter, tillbaka, om
 • Radio strålning
 • sub under
 • Syn samman
 • Tele fjärr, som verkar på avstånd
 • Teo Guds
 • Tera Billion
 • Termo Värme
 • Trans över, bortom, genom
 • Ultra i högsta grad, på andra sidan
 • Uni en
 • Van fel, dålig
 • Veder mot, åter
 • Helio sol
 • hetero olik
 • holo fullständig
 • homo lika
 • hydro vatten
 • hyper över
 • hypno sömn
 • idio egen, säregen, själv
 • in inte, in
 • infra nedtill, under
 • iso lika, samma
 • kardinal huvud
 • kata ned
 • kon med, samman
 • kromo färg
 • lito sten
 • logo ord
 • makro stor
 • meta över, högre nivå
 • mikro liten
 • mini i litet format
 • miso fiende
 • mono en
 • multi mång
 • nano miljarddels
 • nekro död(s)
 • neuro nerv
 • non icke
 • o inte
 • orto rätt
 • pan all
 • para bredvid, bi
 • peri omkring
 • post efter
 • pre för, före
 • psuedo falskt
 • pro för
 • poly mång

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prefix.6675964.html

Dela